Συνεδριάσεις

 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 12-13/09/2022 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ).
 • Τεχνική online συνάντηση μεταξύ ΑΠΘ και ΕΜΠ στις 2/09/2022.
 • Τεχνική εργασία μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 6-15/07/2022 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ, στην Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα.
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 20-21/06/2022 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ).
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 14-15/06/2022 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ).
 • Πειράματα εκτύπωσης με laser στις 26-27/05/2022 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία από ΑΠΘ, που παρείχε τα CuO-NPs και AgNPs μελάνια.
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 9-10/05/2022 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ).
 • Online συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 4/05/2022 με θέμα το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 12-13/04/2022 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ).
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 28/03/2022 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ).
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 3-4/03/2022 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ).
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 18/02/2022 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ).
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 22/12/2021 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ). Πραγματοποιήθηκε ο πέμπτος έλεγχος συμβατότητας μεταξύ του Laser και του Galvo.
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 10/12/2021 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ). Πραγματοποιήθηκε ο τέταρτος έλεγχος συμβατότητας μεταξύ του Laser και του Galvo.
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 05/11/2021 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ). Πραγματοποιήθηκε ο τρίτος έλεγχος συμβατότητας μεταξύ του Laser και του Galvo.
 • Πειράματα εκτύπωσης με laser στις 01-02/11/2021 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία από ΑΠΘ, που παρείχε το CuO μελάνι.
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 07/09/2021 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ). Πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος έλεγχος συμβατότητας μεταξύ του Laser και του Galvo.
 • TELCO Skype Meeting (09/07/2021) μεταξύ όλων των φορέων.
 • Τεχνική συνάντηση μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 23/04/2021 στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (ΕΜΠ). Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος έλεγχος συμβατότητας μεταξύ του Laser και του Galvo.
 • TELCO Skype Meeting (21/12/2020) μεταξύ ΕΜΠ και ΠΡΙΣΜΑ.
 • TELCO Skype Meeting (2/12/2020) μεταξύ ΕΜΠ και ΠΡΙΣΜΑ.
 • TELCO Skype Meeting (30/07/2020) μεταξύ ΕΜΠ, ΑΠΘ και PLiN.
 • TELCO Skype Meeting (13/04/2020) μεταξύ ΕΜΠ και ΑΠΘ.
 • M20 Meeting μεταξύ όλων των φορέων στις 27/02/2020 στη Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης, στη μονάδα παραγωγής της Πρίσμα Ηλεκτρονικά:

  Συνάντηση στις εγκαταστάσεις της ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

 • Meeting μεταξύ ΑΠΘ και ΕΜΠ στις 13/12/2019 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (ΕΜΠ). Ξενάγηση του ΑΠΘ στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του τομέα Φυσικής. Το ΕΜΠ παρέλαβε τη 1η παρτίδα συμπυκνωμένου μελανιού.
 • Meeting μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 3/10/2019 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (ΕΜΠ).
 • TELCO Skype Meeting (16/07/2019) μεταξύ όλων των φορέων.
 • TELCO Skype Meeting (19/03/2019) μεταξύ όλων των φορέων.
 • TELCO Skype Meeting (12/12/2018) μεταξύ όλων των φορέων.
 • M02 Meeting μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 15/10/2018 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (ΕΜΠ).
 • M02 TELCO Skype Meeting (10/10/2018) μεταξύ όλων των φορέων.
 • Kick off meeting του έργου ΣΥΝ-LASER στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (ΕΜΠ), Αθήνα 25/07/2018.