Εκδηλώσεις

 • Προφορική ανακοίνωση στο 8th ICHMS , Πάτρα από 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2022. Τίτλος: “Development of novel silver and copper oxide nanoparticle – based inks for LIFT-printing of electronics”, και συγγραφείς Ε. Δημητρίου, Α. Καλδελή-Κέρου, Κ. Ανδρίτσος, Μ. Μακρυγιάννη, Ι. Θεοδωράκος, Φ. Ζαχαράτος, Ι. Ζεργιώτη, Ν. Μιχαηλίδης.

 • Διοργάνωση βιομηχανικού workshop για τις τεχνολογίες συναρμολόγησης και διασύνδεσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022 στη Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων Βιβλιοθήκη.

 • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Junior EUROMAT2022 με παρουσίαση αναρτημένης αφίσας που πραγματοποιήθηκε στη Κοΐμπρα της Πορτογαλίας από 19 έως 22 Ιουλίου 2022. Τίτλος: “LIFT of CuO NP inks: Process parameters and High Speed visualization”, και συγγραφείς: Κ. Ανδρίτσος, Ε. Δημητρίου, Μ. Μακρύγιαννη, Ι. Θεοδωράκος, Α. Κέρου – Καλδέλη, Φ. Ζαχαράτος, Ν. Μιχαηλίδης, Ι. Ζεργιώτη.

 • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Junior EUROMAT2022 με προφορική ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε στη Κοΐμπρα της Πορτογαλίας από 19 έως 22 Ιουλίου 2022. Τίτλος: “Preparation of Superconcentrated Silver and Copper Oxide Nanoparticle Inks for LIFT-Printing of Electronics”, και συγγραφείς: Ε. Δημητρίου, Α. Καλδελή-Κέρου, Κ. Ανδρίτσος, Μ. Μακρυγιάννη, Ι. Θεοδωράκος, Φ. Ζαχαράτος, Ι. Παρθενιάδης, Ι. Νικολακάκης, Ι. Ζεργιώτη, Ν. Μιχαηλίδης.

 • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Junior EUROMAT2022 με παρουσίαση αναρτημένης αφίσας που πραγματοποιήθηκε στη Κοΐμπρα της Πορτογαλίας από 19 έως 22 Ιουλίου 2022. Τίτλος: “Preparation of an automatic applicator for ink-coating of glass substrates for LIFT-printing of electronics”, και συγγραφείς: Α. Αρβανιτίδης, Ε. Δημητρίου, Α. Κέρου-Καλδελή, Ν. Μιχαηλίδης.

 • Συμμετοχή με προφορική ανακοίνωση στο διεθνές επιστημονικό υβριδικό συνέδριο LPM2022 που πραγματοποιήθηκε στη Δρέσδη της Γερμανίας από 7 έως 10 Ιουνίου 2022. Τίτλος: “Laser-enabled microelectronic components assembly”, και συγγραφείς: Μ. Μακρύγιαννη, Ι. Θεοδωράκος, Κ. Ανδρίτσος, Π. Παπαδόπουλος, Μ. Σωτηρόπουλος, Φ. Ζαχαράτος, Ν. Οικονομίδης, Χ. Σπανδωνίδης, Ι. Ζεργιώτη.

 • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό διαδικτυακό συνέδριο EMRS2022 Spring Meeting με παρουσίαση αναρτημένης αφίσας που θα πραγματοποιηθεί από 30 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2022. Τίτλος: “LIFT and laser sintering of CuO NP inks: a digital process for low-cost and highly conductive micro-patterns”, και συγγραφείς: Κ. Ανδρίτσος, Ε. Δημητρίου, Μ. Μακρύγιαννη, Ι. Θεοδωράκος, Α. Κέρου – Καλδέλη, Φ. Ζαχαράτος, Ν. Μιχαηλίδης, Ι. Ζεργιώτη.

 • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό υβριδικό συνέδριο COLA2022 με παρουσίαση αναρτημένης αφίσας που πραγματοποιήθηκε στη πόλη Matsue της Ιαπωνίας από τις 24 έως τις 29 Απριλίου 2022. Τίτλος: “Laser-induced forward transfer of Pb free solder paste for the digital assembly of electronic components”, και συγγραφείς: Ιωάννης Θεοδωράκος, Μαρίνα Μακρύγιαννη, Φιλήμων Ζαχαράτος, Κώστας Ανδρίτσος, Μανώλης Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Χρήστος Σπανδωνίδης, Ιωάννα Ζεργιώτη.

 • Συμμετοχή με προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο E-MRS 2021 Spring Meeting Virtual Conference, που πραγματοποιήθηκε από τις 31 Μαϊου έως τις 4 Ιουνίου 2021. Τίτλος: “High speed solder paste laser printing for the assembly of ultra-fine pitch electronic components”, και συγγραφείς: Μαρίνα Μακρύγιαννη, Φιλήμων Ζαχαράτος, Δημήτρης Ρέππας, Νίκος Οικονομίδης, Χρήστος Σπανδωνίδης, Ιωάννα Ζεργιώτη.

 • Συμμετοχή με προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο SPIE Photonics West 2021 Digital Forum, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 11 Μαρτίου 2021. Τίτλος: “Laser induced forward transfer of solder paste for microelectronics assembly applications”, και συγγραφείς: Μαρίνα Μακρύγιαννη, Ιωάννης Θεοδωράκος, Φιλήμων Ζαχαράτος, Δημήτρης Ρέππας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Νικόλαος Οικονομίδης, Χρήστος Σπανδωνίδης, Ιωάννα Ζεργιώτη.

 • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 10ο Συνέδριο & Έκθεση για τη Βιομηχανία των Εύκαμπτων και Εκτυπωμένων Οργανικών Ηλεκτρονικών, με παρουσίαση αναρτημένης αφίσας (poster) με τίτλο Solder paste laser printing: Experimental investigation for the high throughput assembly of electronic components”, στο Divani Caravel Hotel, Αθήνα, 12 - 13 Οκτωβρίου 2020.

 • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Junior EUROMAT 2020, με τίτλο "Preparation of Highly Viscous Superconcentrated Silver and Copper Oxide Nanoparticle Suspensions Intended for Laser – Printable Conductive Inks" και συγγραφείς: Ε. Δημητρίου, Α. Αρβανιτίδης, Α. Κέρου – Καλδέλη, Α. Αγγελή, Ν. Μιχαηλίδης, που πραγματοποιήθηκε στη Γρανάδα της Ισπανίας, 12-16 Ιουλίου 2020.

 • Συμμετοχή με προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο LPM2020, που πραγματοποιήθηκε στη Δρέσδη, Γερμανία από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου 2020. Τίτλος: “High speed soldering using laser printing for the assembly of electronic components”, και συγγραφείς: Μ. Μακρύγιαννη, Κ. Ανδρίτσος, Δ. Ρέππας, Φ. Ζαχαράτος, Ν. Οικονομίδης, Χ. Σπανδωνίδης, Ι. Ζεργιώτη.

 • Ε. Δημητρίου, Α. Αρβανιτίδης, Α. Κέρου – Καλδέλη, Α. Αγγελή, Ν. Μιχαηλίδης, (2019). Παρασκευή Υπερσυμπυκνωμένων Αιωρημάτων Νανοσωματιδίων Αργύρου και Οξέιδίου του Χαλκού για τη Χρήση τους σε Εκτυπώσιμα μέσω Laser Αγώγιμα Μελάνια. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, 11-13 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα.

 • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο MNE2019, με παρουσίαση αναρτημένης αφίσας (poster) με τίτλο “Optimization of solder paste laser printing parameters for the assembly of electronic devices”, στη Ρόδο, 23-26 Σεπτεμβρίου 2019.

 • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο EUROMAT 2019, με προφορική ανακοίνωση (Oral) με τίτλο "Investigations on LIFT-printed solder pastes for micro-electronics applications" και συγγραφείς: Μ. Μακρύγιαννη, Ε. Μαργαρίτη, Ν. Οικονομίδης, Χ. Σπανδωνίδης, Ι. Ζεργιώτη, στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, 1-5 Σεπτεμβρίου 2019.

 • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο EUROMAT 2019, με παρουσίαση αναρτημένης αφίσας (poster) με τίτλο "Preparation of Superconcentrated Suspensions of Silver and Copper Nanoparticles Intended for Laser-Printable Conductive Inks" και συγγραφείς: Ε. Δημητρίου, Α. Αρβανιτίδης, Α. Βλάχου, Α. Αγγελή, και Ν. Μιχαηλίδης, στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, 1-5 Σεπτεμβρίου 2019.

 • Ε. Δημητρίου, Ν. Μιχαηλίδης, και Α. Αγγελή, (2019). Χαρακτηρισμός καινοτόμων εμπορικών αιωρημάτων νανοσωματιδίων αργύρου. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 29-31 Μαϊου 2019, Αθήνα.