Διοργάνωση βιομηχανικού workshop

Η ημερίδα διοργανώνεται από την ΠΡΙΣΜΑ Ηλεκτρονικά.

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022
Αφορά τις τεχνολογίες συναρμολόγησης και διασύνδεσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.