Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου


Το αντικείμενο της παρόντος έργου αφορά στη χρήση της τεχνολογίας εκτύπωσης με laser για την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών συναρμολόγησης και διασύνδεσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, με εφαρμογή στη βιομηχανία μικροηλεκτρονικής. Συγκεκριμένα η ερευνητική πρόταση θα στοχεύσει:


Στόχος 1: Ανάπτυξη καινοτόμου διαδικασίας συναρμολόγησης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τεχνολογία μικροεκτύπωσης με laser για στοχευμένη εκτύπωση αγώγιμων παστών με ακρίβεια <10 μικρόμετρα και ρυθμό εκτύπωσης > 10000 ψηφίδων ανά δευτερόλεπτο, ικανής να επιτύχει συναρμολόγηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με μέγεθος επαφών μικρότερο από το τρέχον όριο της τεχνολογίας συναρμολόγησης (0.2 mm)

.Στόχος 2: Ανάπτυξη νέας διαδικασίας ηλεκτρικής διασύνδεσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, βασιζόμενης στη μικροεκτύπωση με laser, με δυνατότητα εκτύπωσης μεταλλικών νημάτων διαμέτρου <10 μικρομέτρων και μήκους έως 1 cm, υψηλής μηχανικής αντοχής και ευστάθειας από άργυρο ή οξείδιο του χαλκού. Η νέα τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα ενσωματωθεί σε ένα πρωτότυπο το οποίο θα μπορεί να επιτελέσει αυτοτελώς και ανεξάρτητα τις διεργασίες της εκτύπωσης συγκολλητικής πάστας για τη συναρμολόγηση PCBs, καθώς και της εκτύπωσης νανοπαστών αργύρου ή χαλκού για την επίτευξη ηλεκτρικής διασύνδεσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων:

Στόχος 3: Πλήρως λειτουργικό εργαστηριακό πρωτότυπο που θα ενσωματώνει τις τεχνολογίες διασύνδεσης και εκτύπωσης συγκολλητικής πάστας που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου και θα υλοποιηθείσύμφωνα με τις εξής προδιαγραφές: εκτύπωση 10.000 επαφών το δευτερόλεπτο, διακριτική ικανότητα 10 μm

Στόχος 4: Ανάπτυξη υπερσυμπυκνωμένων διαλυμάτων νανοσωματιδίων Αργύρου και οξειδίου του Χαλκού με χαρακτηριστικά ιξώδους και συγκέντρωσης κατάλληλα για εκτυπώσιμα μελάνια με την τεχνολογία laser για εφαρμογή στη συναρμολόγηση και ηλεκτρική διασύνδεση ηλεκτρονικών διατάξεων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι: σταθερότητα στο χρόνο, στενό εύρος διαστάσεων, προσιτό κόστος παραγωγής και φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι παραγωγής.