Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ
Θέση:
Συμμετέχων
Διεύθυνση:
contact2
contact2
contact2
contact2
contact2
Τηλέφωνο:
contact2
Φαξ:
contact2
Κινητό:
contact2
Άλλες πληροφορίες:

Ο Τομέας Ηλεκτρονικών της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο στα JSTD – 001 και IPC-WHMA-620 πρότυπα, το οποίο εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο σχεδιασμό, παραγωγή και υποστήριξη παραγωγής ηλεκτρονικών. Η γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα συναρμολόγησης ηλεκτρονικών κατασκευών, με χαρακτηριστικά την υψηλή ακρίβεια και την ταχύτητα τοποθέτησης πολύπλοκων εξαρτημάτων. Η διαδικασία συναρμολόγησης ηλεκτρονικών χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

  • Συναρμολόγηση Τυπωμένων Κυκλωμάτων με τεχνολογία:

o   Επιφανειακής στήριξης (SMT) με ακρίβεια +/- 0.035mm ή/και

o   Συμβατική (THT)

  • Τοποθέτηση SMD: 01005 έως QFP’s και BGA’s (max. 56 x 56 x 15mm)
  • Συναρμολόγηση με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς κανόνες (RoHS)
  • Κατασκευή καλωδιώσεων
  • Ολοκληρωμένες λύσεις για ηλεκτρονικές συσκευές.