Συνεδριάσεις

  • M20 Meeting μεταξύ όλων των φορέων στις 27/02/2020 στη Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης, στη μονάδα παραγωγής της Πρίσμα Ηλεκτρονικά:

  • Meeting μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 3/10/2019 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (ΕΜΠ).
  • TELCO Skype Meeting (16/07/2019) μεταξύ όλων των φορέων.
  • TELCO Skype Meeting (19/03/2019) μεταξύ όλων των φορέων.
  • TELCO Skype Meeting (12/12/2018) μεταξύ όλων των φορέων.
  • M02 Meeting μεταξύ ΠΡΙΣΜΑ και ΕΜΠ στις 15/10/2018 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (ΕΜΠ).
  • M02 TELCO Skype Meeting (10/10/2018) μεταξύ όλων των φορέων.
  • Kick off meeting του έργου ΣΥΝ-LASER στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (ΕΜΠ), Αθήνα 25/07/2018.