Εκδηλώσεις

  • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Junior EUROMAT 2019, με τίτλο "Preparation of Highly Viscous Superconcentrated Silver and Copper Oxide Nanoparticle Suspensions Intended for Laser – Printable Conductive Inks" και συγγραφείς "Ε. Δημητρίου, Α. Αρβανιτίδης, Α. Κέρου – Καλδέλη, Α. Αγγελή, Ν. Μιχαηλίδης", που θα πραγματοποιηθεί στη Γρανάδα της Ισπανίας, 12-16 Ιουλίου 2020.

  • Συμμετοχή με προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο LPM2020, που θα πραγματοποιηθεί στη Δρέσδη, Γερμανία από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου 2020. Τίτλος: “High speed soldering using laser printing for the assembly of electronic components”, και συγγραφείς: M. Makrygianni, K. Andritsos, D. Reppas, F. Zacharatos, N. Oikonomidis, Ch. Spandonidis, I. Zergioti.

  • Yποβληθείσα περιλήψη για προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο E-MRS 2020 Spring Meeting, που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο, Γαλλία από τις 25 έως τις 29 Μαϊου 2020. Τίτλος: “High speed solder paste laser printing for the assembly of ultra-fine pitch electronic components”, και συγγραφείς: Marina Makrygianni, Filimon Zacharatos, Dimitris Reppas, Nikos Oikonomidis, Christos Spandonidis, Ioanna Zergioti.

  • Ε. Δημητρίου, Α. Αρβανιτίδης, Α. Κέρου – Καλδέλη, Α. Αγγελή, Ν. Μιχαηλίδης, (2019). Παρασκευή Υπερσυμπυκνωμένων Αιωρημάτων Νανοσωματιδίων Αργύρου και Οξέιδίου του Χαλκού για τη Χρήση τους σε Εκτυπώσιμα μέσω Laser Αγώγιμα Μελάνια. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, 11-13 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα.

  • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο MNE2019, με παρουσίαση αναρτημένης αφίσας (poster) με τίτλο “Optimization of solder paste laser printing parameters for the assembly of electronic devices”, στη Ρόδο, 23-26 Σεπτεμβρίου 2019.

  • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο EUROMAT 2019, με προφορική ανακοίνωση (Oral) με τίτλο "Investigations on LIFT-printed solder pastes for micro-electronics applications" και συγγραφείς "M. Makrygianni, E. Margariti, N. Oikonomidis, Ch. Spandonidis, I. Zergioti", στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, 1-5 Σεπτεμβρίου 2019.

  • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο EUROMAT 2019, με παρουσίαση αναρτημένης αφίσας (poster) με τίτλο "Preparation of Superconcentrated Suspensions of Silver and Copper Nanoparticles Intended for Laser-Printable Conductive Inks"E. Dimitriou, A. Arvanitidis, A. Vlachou, A. Aggeli, and N. Michailidis", στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, 1-5 Σεπτεμβρίου 2019.

  • Ε. Δημητρίου, Ν. Μιχαηλίδης, και Α. Αγγελή, (2019). Χαρακτηρισμός καινοτόμων εμπορικών αιωρημάτων νανοσωματιδίων αργύρου. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 29-31 Μαϊου 2019, Αθήνα.