Ανακοίνωση 2

Μορφές λέξεων: πληθυντικές ανακοινώσεις

1. μετρήσιμο ουσιαστικό [NOUN ότι]
Μια ανακοίνωση είναι μια δήλωση που απευθύνεται στο κοινό ή στα μέσα ενημέρωσης, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με κάτι που συνέβη ή θα συμβεί.


Ο Sir Robert έκανε την ανακοίνωσή του μετά από συνομιλίες με τον Πρόεδρο.
Δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από καμία κυβέρνηση.
Συνώνυμα: δήλωση, επικοινωνία, εκπομπή, εξήγηση